Masia Can CladellasLa singularitat de la Masia de Can Cladellas rau en la seva antiguitat i en el seu rendiment. Segons la documentació, un tal Bernadus Aguijonis convé i promet la "illius mansi de Clatellis" (Can Cladelles) al preceptor i als altres mestres del temple, el 20 de juny del 1250.

La Masia presenta diversos afegits posteriors que són la manifestació del que succeïa al mas. La gran superfície ocupada pel celler i els estables proporcionen una informació bastant rellevant: la propietat comptava amb una gran extensió de terres.

Diverses reformes de la primitiva Masia daten dels segles XV i XVI. 

La Masia presenta una joia atribuïda a aquesta època. Es tracta d'un dels elements escultòrics d'una de les finestres de la façana principal del primer pis, a l'esquerra.  Hi són representats, a la part dreta, el cap d'un home d'aspecte nobiliari-senyorívol i, a la part esquerra, el cap d'una dona amb un graciós pentinat. Cadascuna d'aquestes representacions està acompanyada del cap d'una altra figura. Es pot suposar que representen els pares i els fills.

La vida rural havia de rendir bons fruits als propietaris de Can Cladellas i dels masos de l'entorn, ja que es podien permetre reformes i millores i, fins i tot, elements ornamentals a les finestres, com el que hem comentat.


____________________
GLOSSARI
  • Preceptor
  • Mas
  • Nobiliari-senyorívol
_____________
VIDEO


______
ACTIVITATS

Més idees d'activitats

ESO 
  • Crear contingut multimèdia a partir d'entrevistes a gent gran sobre la vida a la masia: fotos, vídeos, àudios, etc. Es recomana que l'activitat es realitzi en grups.
  • Elaborar un fris cronològic per situar les masies comentades: Can Cladelles, Can Malla i Can Cortès.
Batxillerat
  • Descriure la façana de la Masia.
  • Descriure els tipus de finestres de la vila.

____________________
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Fitxa descriptiva de Can Cladelles en el Pla especial de protecció i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic


copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com