Casa de la Vila

La Casa Consistorial és la seu de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i l'administració més propera al ciutadà. Es troba al mig del nucli urbà, entre la plaça de la Vila i la plaça de l'Onze de Setembre, fet que enalteix la seva importància.

Per comprendre l'origen de l'edifici, cal remuntar-nos a la història de la vila. La unió de Palau solità i Plegamans està documentada del 1440, però no va ser fins al 1698 que es va decidir efectuar l'adquisició d'una Casa del Comú.

L'edifici es va anar deteriorant al llarg del temps. L'any 1868, l'estat d'aquest era tan precari que s'impulsà la seva rehabilitació integral. A principis del segle XX, la façana posterior fou remodelada per l'arquitecte modernista-noucentista Antoni Falguera i Sivilla.

La façana principal, tot i ser molt diferent de la posterior, atorga unitat al conjunt gràcies a la puresa de les seves formes. L'entrada principal, situada en el centre de l'edifici, està formada per un arc de mig punt. A banda i banda, s'hi situen dues portes de dimensions menors i de forma rectangular. Els dos nivells de la façana s'accentuen per la presència d'una balconada que uneix les tres obertures del cos superior, les quals comparteixen les mateixes dimensions i la forma rectangular.

Com a curiositat, cal destacar que antigament aquest edifici conciliava les seves funcions amb les d'un hostal.

________________
GLOSSARI
  • Casa del Comú.
  • Arc de mig punt.
________
VIDEO


________
ACTIVITATS

Més idees d'activitats

Batxillerat
  • Fer un esquema per descriure la façana de l'edifici. 
  • Fer un dibuix de l'arc de mig punt amb l'ajut del compàs i un altre de l'arc apuntat. 
  • Assenyalar la diferència entre noucentisme i modernisme. 
________________
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Fitxa descriptiva de la Casa de la Vila en el Pla especial de protecció i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com